Pakalpojumu izmantošanas noteikumu

Šo interneta vietni uztur SIA “Tick Faster”. Visā vietnē termini “es”, “mans”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz SIA “Tick Faster”. SIA “Tick Faster” piedāvā šo tīmekļa vietni, iekļaujot tajā visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas no šīs vietnes pieejami Jums, lietotājam, paredzot, ka Jūs pieņemat visus šeit minētos noteikumus, nosacījumus, politiku un paziņojumus.

Apmeklējot mūsu vietni un/vai iegādājoties kaut ko no mums, Jūs piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus “Pakalpojumu izmantošanas noteikumi”, tostarp papildu noteikumus un nosacījumus un politikas, uz kurām ir atsauce šeit un/vai kuras ir pieejamas caur hipersaiti. Šie Pakalpojumu izmantošanas noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, ieskaitot lietotājus, kas ir satura patērētāji, piegādātāji, klienti, tirgotāji un/vai satura veidotāji.

Pirms piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei vai izmantojat to, uzmanīgi izlasiet šos Pakalpojumu izmantošanas noteikumus. Piekļūstot kādai vietnes daļai vai izmantojot to, Jūs piekrītat ievērot šos Pakalpojumu izmantošanas noteikumus. Ja nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, jūs nedrīkstat piekļūt šai vietnei vai izmantot pakalpojumus.

Uz visām funkcijām vai rīkiem, kuras pašreizējai tīmekļa vietnei tiks pievienotas no jauna nākotnē, arī attiecas šie Pakalpojumu izmantošanas noteikumi. Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt visjaunāko Pakalpojumu izmantošanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Pakalpojumu izmantošanas noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt, vai šajā lapā nav izmaiņu. Jūsu nepārtrauktā tīmekļa vietnes izmantošana vai piekļuve tai pēc jebkādu izmaiņu publicēšanas nozīmē šo izmaiņu akceptēšanu.

1. VIETNES LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Piekrītot šiem Pakalpojumu izmantošanas noteikumiem, Jūs norādāt, ka esat pilngadīgs atbilstoši Jūsu deklarētās valsts likumiem vai esat devis piekrišanu Jūsu apgādībā esošajai personai lietot šo vietni.

Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus nekādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī Jūs nedrīkstat pārkāpt visus Jūsu jurisdikcijā esošos likumus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesību likumiem).

Jūs nedrīkstat izmantot ļaunprātīgu programmatūru, ne vīrusus, ne kādu destruktīva rakstura programmatūras kodu.

Ja kāds no šiem noteikumiem tiks pārkāpts, Jūsu pakalpojumi tiks nekavējoties pārtraukti.

2. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Mēs paturam tiesības atteikties no pakalpojumu sniegšanas jebkuram jebkāda iemesla dēļ jebkurā laikā.

Jūs saprotat, ka Jūsu informāciju (neietverot informāciju par kredītkarti) var pārsūtīt nešifrēti, un tas var būt saistīts ar (a) datu pārraidi pa dažādiem tīkliem; un (b) izmaiņām, lai nodrošinātu atbilstību savienojošo tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām un pielāgošanos tām. Pārsūtīšanas laikā, izmantojot tīklus, kredītkartes informācija vienmēr tiek šifrēta.

Jūs piekrītat nereproducēt, nedublēt, nekopēt, nepārdot un neizmantot jebkuru Pakalpojuma daļu, nelietot Pakalpojumu vai nesniegt piekļuvi Pakalpojumam bez tiešas rakstiskas atļaujas.

Šajā līgumā izmantotie virsraksti ir iekļautas tikai ērtības labad, un tie neierobežo vai citādi neietekmē šos noteikumus.

3. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪBA UN ATBILSTĪBA LAIKAM

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīga vai aktuāla. Materiāli šajā vietnē ir pieejami tikai vispārējai informācijai, un uz tiem nevajadzētu paļauties un tos nevajadzētu izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai, nekonsultējoties ar primārajiem, precīzākiem, pilnīgākiem vai savlaicīgākiem informācijas avotiem. Jebkāda paļaušanās uz šīs vietnes materiālu ir apdraudēta.

Šajā vietnē var būt iekļauta noteikta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija nav aktuāla, un tā ir paredzēta tikai jūsu atsaucei. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, bet mums nav pienākuma atjaunināt informāciju mūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka Jūsu pienākums ir pārraudzīt izmaiņas mūsu vietnē.

4. PAKALPOJUMU UN CENU MAIŅA

Mūsu produktu cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu vai saturu).

Mēs nebūsim atbildīgi ne pret Jums, ne pret trešo pusi par jebkādu pakalpojuma grozīšanu, cenu maiņu, apturēšanu vai pārtraukšanu.

5. PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI

Daži produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni. Šiem produktiem vai pakalpojumiem var būt ierobežots daudzums, un tie ir pakļauti atgriešanai vai apmaiņai tikai saskaņā ar mūsu atgriešanas politiku.

Mēs esam pielikuši visas pūles, lai pēc iespējas precīzāk parādītu mūsu produktu aprakstus, krāsas un attēlus, kas parādās veikalā. Mēs nevaram garantēt, ka datora monitora jebkuras krāsas displejs būs precīzs.

Mēs paturam tiesības, bet ne pienākumu ierobežot mūsu produktu vai pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs varam izmantot šīs tiesības katrā gadījumā atsevišķi. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai produktu cenas jebkurā laikā var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc mūsu ieskatiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta lietošanu. Jebkurš piedāvājums par jebkuru produktu vai pakalpojumu, kas veikts šajā vietnē, nav spēkā, ja tas ir aizliegts.

Mēs negarantējam, ka Jūsu iegādāto vai iegūto produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu kvalitāte atbildīs Jūsu vēlmēm vai ka jebkādas kļūdas pakalpojumā tiks izlabotas.

6. KONTA UN RĒĶINA INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTES

Mēs paturam tiesības atteikties no jebkura pasūtījuma, ko Jūs esat iesniedzis šajā vietnē. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai atcelt katrai personai, mājsaimniecībai vai pasūtījumam iegādātos daudzumus. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kuri tiek veikti no tā paša klienta konta, tās pašas kredītkarte un/vai pasūtījumiem, kas izmanto vienu un to pašu norēķinu un/vai piegādes adresi. Gadījumā, ja veicam izmaiņas pasūtījumā vai atceļam to, mēs varam mēģināt Jūs informēt, sazinoties izmantojot e-pastu un/vai norēķinu adresi/tālruņa numuru, kas norādīts pasūtījuma veikšanas laikā. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, pēc mūsu domām, šķiet ir veikuši tirgotāji, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

Jūs piekrītat nodrošināt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkšanas un konta informāciju par visiem pirkumiem, kas veikti mūsu veikalā. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu kontu un citu informāciju, tostarp e-pasta adresi, kredītkaršu numurus un derīguma termiņus, lai mēs varētu pabeigt darījumus un sazināties ar Jums pēc vajadzības.

7. PRIVĀTUMA POLITIKA

Dati par Jums tiek vākti, izmantoti, apstrādāti un uzglabāti atbilstoši mūsu Privātuma politikai.

8. ATTEIKUMA UN ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu šajā vietnē, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma). Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas par pakalpojumu sniegšanu. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu mums.

Mums, gadījumā, ja Jūs izsakāt vēlmi par atteikšanos no pakalpojuma, ir jānosūta atteikuma veidlapa uz klienta norādīto e-pasta adresi. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, mums ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas.

9. PAPILDUS RĪKI

Mēs varam nodrošināt jums piekļuvi trešo pušu rīkiem, kurus mēs neuzraugām, un pār kuriem mums nav nekādas kontroles.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs sniedzam piekļuvi šādiem rīkiem “tādi, kādi tie ir” bez jebkādām garantijām vai jebkādiem nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mēs neuzņemsimies nekādu atbildību, kas izriet vai saistīta ar to, ka Jūs izvēlaties lietot trešo pušu rīkus.

Jebkura papildus rīku izmantošana, kas tiek piedāvāta vietnē, ir Jūsu paša risks un rīcības brīvība, un Jums ir jānodrošina, ka Jūs zināt un piekrītat noteikumiem, ar kādiem rīkus nodrošina attiecīgais trešās puses pakalpojumu sniedzējs.

Nākotnē mēs šajā tīmekļa vietnē varam piedāvāt arī jaunus pakalpojumus un/vai rīkus. Uz šādiem jauniem rīkiem un/vai pakalpojumiem arī attiecas šie Pakalpojumu izmantošanas noteikumi.

10. TREŠĀS PUSES LĪDZEKĻI

Noteikts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot mūsu Pakalpojumu, var ietvert materiālus no trešajām pusēm.

Trešās puses saites šajā vietnē var novirzīt Jūs uz trešo pušu vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemsimies atbildību par trešās puses materiāliem vai tīmekļa vietnēm, vai jebkādiem citiem trešo pušu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.

Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu, kas saistīts ar preču, pakalpojumu, resursu, satura vai citu darījumu pirkšanu vai izmantošanu, kuri veikti saistībā ar trešo pušu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, rūpīgi pārskatiet trešās puses politikas un praksi un pārliecinieties, vai Jūs tās saprotat, pirms iesaistāties kādā darījumā. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešo personu produktiem būtu jāadresē trešajai personai.

11. LIETOTĀJA KOMENTĀRI, ATSAUKSMES UN CITS IESNIEGTAIS SATURS

Ja, pēc mūsu pieprasījuma, Jūs nosūtat noteiktus datus (piemēram, pieteikumu konkursam) vai bez mūsu pieprasījuma Jūs nosūtat radošas idejas, ierosinājumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai kā citādi (kopā sauktus par, “komentāriem”), Jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā bez ierobežojumiem varam rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citādi izmantot jebkurā nesējā jebkādus komentārus, kurus mums nosūtat. Mums nav un nebūs pienākuma (1) uzturēt jebkādu komentāru konfidenciāli; (2) maksāt kompensāciju par jebkādiem komentāriem; vai (3) atbildēt uz jebkādiem komentāriem.

Mēs varam, bet mums nav pienākuma pārraudzīt, rediģēt vai dzēst saturu, kas pēc mūsu ieskatiem ir prettiesisks, aizvainojošs, draudīgs, nesaudzīgs, apmelojošs, pornogrāfisks, piedauzīgs vai citādi nepieņemams vai pārkāpj kādas puses intelektuālo īpašumu vai šos Pakalpojumu izmantošanas noteikumus.

Jūs piekrītat, ka Jūsu komentāri nepārkāps nevienas trešās personas tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes, privātumu, personību vai citas personiskas vai patentētas tiesības.